Usluga održavanja sustava može uključivati one radnje koji poslovni subjekt ne može sam obaviti zbog nedostatka auditora, osoblja i slično, a može uključivati i cjelokupno vođenje sustava s kontinuiranom izradom potrebnih dokumenata i zapisa, te provođenje intenih audita na lokacijama poslovnog subjekta