• Istrage u vezi krađa, prijevara, pronevjera, zlouporaba, prijetnji i ostalih akcidentnih događaja povezanih sa fizičkim i pravnim osobama i s tim u svezi prikupljanje, obrada i analiza podataka i dokaza te izrada kaznenih prijava i drugih potrebnih pismena
  • Usluge vještačenja telekomunikacijskih podataka i audiovizualnih djela