• Plansko i sustavno provođenje aktivnosti prikupljanja, obrade, analize, distribucije i uporabe podataka vezanih uz konkurenciju, poslovne partnere, odgovorne osobe i zaposlenike
  • Izrada odgovarajućih poslovno-sigurnosnih izvještaja kao dodatnih znanja koja menadžmentu tvrtke osiguravaju podršku u procesu planiranja i upravljanja tvrtkom i u donošenju odluka na strateškoj i operativnoj razini.