Kako biste bili potpuno sigurni da ćete izabrati kvalitetnog i pouzdanog dobavljača, angažirajte nas da obavimo audite Vaših dobavljača.

Nakon obavljenog audita izrađujemo izvještaj o auditu iz kojeg ćete saznati sve prednosti i mane izabranog dobavljača.