Budući je GDPR obavezan za sva poduzeća koja posluju na teritoriju Europske unije i za sva poduzeća koje raspolažu osobnim podacima europskih građana nudimo uslugu implementacije mjera i mehanizama zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi za sve poslovne subjekte.

Izrađujemo svu potrebnu dokumentaciju, prema potrebama klijenta, te vršimo edukaciju zaposlenika vezanu uz primjenu GDPR-a.